GEZONDHEID EN KLIMAATIMPACT

Haal diep adem: vandaag beginnen we een verandering aan te brengen.

Luchtvervuiling bedreigt onze gezondheid en ons klimaat, maar is vaak onzichtbaar

De luchtvervuiling die we inademen heeft niet alleen invloed op onze gezondheid; het heeft ook invloed op de gezondheid van ons klimaat.

Gezondheidseffecten

Een tweevoudig

Kleine, onzichtbare deeltjes van vervuiling dringen diep door in onze longen, bloedbaan en lichamen.

Deze verontreinigende stoffen zijn verantwoordelijk voor ongeveer een derde van de sterfgevallen door een beroerte, chronische ademhalingsziekte en longkanker, evenals een kwart van de sterfgevallen als gevolg van een hartaanval.

Ozon op leefniveau, geproduceerd door de interactie van veel verschillende verontreinigende stoffen in zonlicht, is ook een oorzaak van astma en chronische aandoeningen van de luchtwegen.

1
Gezondheidseffecten

Probleem

Kortstondige klimaatverontreinigende stoffen (SLCP's) behoren tot de verontreinigende stoffen die het meest verbonden zijn met zowel gezondheidseffecten als het op korte termijn opwarmen van de planeet.

Ze blijven in de atmosfeer aanwezig gedurende slechts een paar dagen of tot enkele decennia, dus het verminderen van hen kan bijna onmiddellijk gezondheids- en klimaatvoordelen opleveren voor degenen die op plaatsen leven waar het niveau daalt.

Maak u natuurlijk geen illusies, ze zijn er maar tijdelijk dus ademen we ze gewoon in.

2

Luchtvervuiling is een belangrijke oorzaak van veel sterfgevallen

sterfgevallen door longkanker 36%
sterfgevallen van COPD (longziekte) 35%
van beroerte sterfgevallen 34%
sterfgevallen door hartaandoeningen 27%