Ozon wordt  beschouwd als de meest voorkomende luchtverontreinigende stof. Ozon wordt niet uitgestoten, maar wordt gevormd door een chemische reactie tussen zonlicht en gassen zoals stikstofoxiden, koolmonoxide en vluchtige organische stoffen (VOS/VOC). Deze gassen worden uitgestoten door het verbranden van op koolstof gebaseerde fossiele brandstoffen. Dit wordt bodem- of troposferisch ozon genoemd en is ‘slecht’, in tegenstelling tot ‘goede ozon’ in de stratosfeer die de aarde beschermt tegen schadelijke ultraviolette componenten van zonnestralen. Ozonvervuiling is het hoogst tijdens de zonnigste maanden van het jaar, van mei tot oktober.

  • Gezondheidsproblemen: deze verontreinigende stof kan direct na de blootstelling kortdurende gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals irritatie van de huid en het ademhalingssysteem, en ernstigere gezondheidsproblemen, zoals hogere pulmonaire aandoeningen, en “verslechtering van de gezondheid”. bronchitis, emfyseem en astma “volgens. Kinderen, ouderen, astmapatiënten en mensen die buitenshuis werken lopen het grootste risico.
  • Milieu-impact: ozon op leefniveau kan ecosystemen en plantengroei in bossen, natuurreservaten beschadigen. Het kan zeer schadelijk zijn voor groeiende planten.