De kosten van een vervuild milieu: 1,7 miljoen kindersterfte per jaar, zegt de World Health Organisation.

Meer dan 1 op 4 sterfgevallen van kinderen jonger dan 5 jaar zijn te wijten aan ongezonde omgevingen. Elk jaar nemen milieurisico’s – zoals luchtvervuiling binnen en buiten, passief roken, onveilig water, gebrek aan sanitaire voorzieningen en ontoereikende hygiëne – het leven van 1,7 miljoen kinderen onder de 5 jaar, zeggen twee nieuwe rapporten van de WHO.

Het eerste rapport, Inheriting a Sustainable World: Atlas on Children’s Health and the Environment, laat zien dat een groot deel van de meest voorkomende doodsoorzaken bij kinderen van 1 maand tot 5 jaar – diarree, malaria en longontsteking – te voorkomen zijn door interventies door het verminderen van milieurisico’s, zoals toegang tot veilig water en schone kookbrandstoffen.

“Een vervuilde omgeving is dodelijk, vooral voor jonge kinderen”, zegt dr. Margaret Chan, directeur-generaal van de WHO. “Hun nog te ontwikkelen organen en immuunsysteem, kleinere lichamen en luchtwegen, maken ze bijzonder kwetsbaar voor vuile lucht en water.”

Schadelijke blootstellingen kunnen in de baarmoeder van de moeder beginnen en verhogen het risico op vroeggeboorte. Bovendien, wanneer zuigelingen en kleuters worden blootgesteld aan binnen- en buitenluchtvervuiling en passief roken, hebben ze een verhoogd risico op longontsteking en een levenslang verhoogd risico op chronische ademhalingsaandoeningen, zoals astma. Blootstelling aan luchtvervuiling kan ook een risico van hartaandoeningen, beroertes en kanker verhogen.

Top 5 doodsoorzaken bij kinderen jonger dan 5 jaar in verband met het milieu

Een begeleidend rapport, vervuil mijn toekomst niet! De impact van de omgeving op de gezondheid van kinderen biedt een uitgebreid overzicht van de impact van het milieu op de gezondheid van kinderen, wat de omvang van de uitdaging illustreert. Elk jaar:

 • 570 000 kinderen jonger dan 5 jaar sterven aan luchtweginfecties, zoals longontsteking, toe te schrijven aan luchtvervuiling binnenshuis en buitenshuis, en passief roken.
 • 361 000 kinderen onder de 5 jaar sterven aan diarree, als gevolg van slechte toegang tot schoon water, sanitaire voorzieningen en hygiëne.
 • 270 000 kinderen overlijden tijdens hun eerste levensmaand aan aandoeningen, waaronder vroeggeboorte, die voorkomen kunnen worden door toegang tot schoon water, sanitaire voorzieningen en hygiëne in gezondheidsfaciliteiten, evenals het verminderen van luchtvervuiling.
 • 200.000 sterfgevallen van kinderen jonger dan 5 jaar door malaria kunnen worden voorkomen door milieuacties, zoals het verminderen van broedplaatsen van muggen of het afdekken van drinkwateropslag.
 • 200 000 kinderen onder de 5 jaar sterven aan onopzettelijke verwondingen die te wijten zijn aan het milieu, zoals vergiftiging, vallen en verdrinken.

Lopende en nieuwe milieu-bedreigingen voor de gezondheid van kinderen

“Een vervuilde omgeving leidt tot een zware tol voor de gezondheid van onze kinderen”, zegt dr. Maria Neira, directeur van de WHO, ministerie van volksgezondheid, milieu en sociale determinanten van gezondheid. “Investeren in het verwijderen van milieurisico’s voor de gezondheid, zoals het verbeteren van de waterkwaliteit of het gebruik van schonere brandstoffen, zal enorme gezondheidsvoordelen opleveren.”

Opkomende milieurisico’s, zoals elektronisch en elektrisch afval (zoals oude mobiele telefoons) dat onjuist is gerecycled, stellen kinderen bijvoorbeeld bloot aan toxinen die kunnen leiden tot verminderde intelligentie, aandachtstekorten, longbeschadiging en kanker. Verwacht wordt dat de opwekking van elektronisch en elektrisch afval tussen 2014 en 2018 met 19% zal toenemen tot 201 miljoen ton in 2018.

Met de klimaatverandering stijgen de temperaturen en niveaus van koolstofdioxide, wat de stuifmeelgroei bevordert, wat gepaard gaat met verhoogde astma-snelheden bij kinderen. Wereldwijd rapporteert 11-14% van de kinderen van 5 jaar en ouder momenteel astmasymptomen en naar schatting heeft 44% hiervan betrekking op blootstelling aan het milieu. Luchtverontreiniging, tweedehands tabaksrook en schimmel en vocht binnenshuis maken astma ernstiger bij kinderen.

In huishoudens die geen toegang hebben tot basisvoorzieningen, zoals veilig water en sanitaire voorzieningen, of die rokerig zijn vanwege het gebruik van onreine brandstoffen, zoals kolen of mest voor koken en verwarmen, lopen kinderen een verhoogd risico op diarree en longontsteking.

Kinderen worden ook blootgesteld aan schadelijke chemicaliën via voedsel, water, lucht en producten om hen heen. Chemische stoffen zoals fluoride-, lood- en kwikbestrijdingsmiddelen, persistente organische verontreinigende stoffen en andere in gefabriceerde goederen vinden uiteindelijk hun weg naar de voedselketen. En terwijl gelode benzine vrijwel volledig in alle landen is uitgefaseerd, is lood nog steeds wijdverspreid in verven, wat de ontwikkeling van de hersenen beïnvloedt.

Alle plaatsen veilig maken voor kinderen

Het verminderen van luchtvervuiling binnen en buiten, huishoudens, het verbeteren van water en sanitaire voorzieningen en het verbeteren van de hygiëne (inclusief in ziekenhuizen waar vrouwen bevallen), het beschermen van zwangere vrouwen voor passieve tabaksrook en het bouwen van veiligere omgevingen kunnen kindersterfte en ziektes voorkomen.

Zo kunnen meerdere overheidssectoren samenwerken om het volgende te verbeteren:

 • Behuizing: zorg voor schone brandstof voor verwarming en koken, geen schimmel of ongedierte en verwijder onveilige bouwmaterialen en loodverf.
 • Scholen: zorg voor veilige sanitaire voorzieningen en hygiëne, zonder lawaai, vervuiling en goede voeding.
 • Gezondheidsfaciliteiten: zorg voor veilig water, sanitaire voorzieningen en hygiëne, en betrouwbare elektriciteit.
 • Stedenbouw: voorzie meer groen, veilige wandel- en fietspaden.
 • Transport: vermindering van emissies en toename van openbaar vervoer.
 • Landbouw: Verminder het gebruik van gevaarlijke pesticiden en geen kinderarbeid.
 • Industrie: Beheer gevaarlijk afval en verminder het gebruik van schadelijke chemicaliën.
 • Gezondheidssector: monitor gezondheid op alle vlakken en geef voorlichting over milieugezondheidseffecten en preventie.

 

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: